Click for more products.
No produts were found.

Leasa gymutrustning

Leasing av gymutrustning

Upprätta ett leasingavtal direkt i kassan - Enklare blir det inte!
I kassan trycker du på "Klicka här för leasing".

En av fördelarna med leasing är att ni frigör kapital och företaget får en större ekonomisk frihet att investera pengar i verksamheten.

Leasing är ett enkelt sätt att lösa behov av gymutrustning för företaget, utan att behöva binda företagets rörelsekapital, eller låsa in ert kreditutrymme. När du väljer att finansiera ditt köp genom leasing, behövs vanligtvis ingen säkerhet, utan produkterna du leasar står för den säkerhet som du annars måste lämna vid exempelvis ett banklån. 

Leasing har sina fördelar kring till exempel er budgetplanering. Med ett leasingavtal är det enklare att planera förutsägbarheten kring budgetplanering, samt likviditet då du i förväg känner till din leasingavgift för hela perioden. Leasingavgiften är även avdragsgill, avgiften får alltså skattemässigt dras som en kostnad. Då den leasade gymutrustningen vanligtvis inte behövs ta upp som en tillgång i balansräkningen, så påverkas endast rörelseresultatet under leasingperioden.

wasa-kredit-logo_rgb.png
Leasing-1.png

Vi erbjuder leasing med löptider på 24, 36, eller 48 månader. Du väljer själv vilket erbjudande som passar dig bäst.

Leasing-3.png

Avtalsprocessen i e-handeln är helt automatiserad och kreditbedömning, samt kontroll av firmatecknare och verklig huvudman görs direkt i kassan.

Leasing-4.png

Leasingavtalet signeras av firmatecknare med mobilt BankID.

Leasing-2.png

När leasingavtalet har godkänts av Wasa Kredit och du mottagit din leverans så startas avtalet.


Leasing-5.png

Wasa Kredit äger din gymutrustning under avtalsperioden och ni har nyttjanderätt av utrustningen. Du betalar sedan leasingavgiften månadsvis till Wasa Kredit.

Leasing-6.png

När leasingperioden är slut betalar du det förutbestämda restvärdet som är kvar på dina produkter och ägandet övergår därefter till dig. Storleken på restvärdet samt månadskostnaden framgår tydligt i kassan när du valt hur många månader du vill ha leasingen på.


För att kunna nyttja vår leasing så måste ditt ordervärde uppgå till minst 5000kr. När du väljer leasing är det alltid en obligatorisk uppläggningsavgift på 450 kr. Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig med ditt leasingavtal.

Meny

Settings

Click for more products.
No produts were found.